Procedură operațională acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional,revizia 2