Istoric

Distribuie!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Scurt istoric al Şcolii Gimnaziale „Scarlat Longhin” Dofteana

 

Primele începuturi ale şcolii în Dofteana, ca şi în celelalte sate românşti au fost foarte grele, neexistând şcoală înainte de 1864.

Datorită reformelor domnitorului Alexandru Ioan Cuza, începând cu anul 1864, apar pe Valea Trotuşului primele şcoli primare la sate. Primul învăţător în satul Dofteana a fost Gheorghe Danilescu. El învaţase timp de 9 luni 2 clase la Școala Domnească din Bacău, a profesorului C. Platon. Prin insistenţa profesorului C. Platon, Prefectul îl numeşte învăţător în satul Dofteana. Neexistând local de şcoală adună 18 copii pe care-i învăţa la el acasă.

La 25 octombrie 1868 Prefectura îl numeşte ca învăţător în locul lui Gh. Danilescu pe  înv. Ion Măcărescu. Şcoala funcţiona cu clasele I şi a II-a, având un număr de 30  de elevi.

În data de 28 octombrie 1870 pe  postul rămas vacant se numeşte, în baza Legii  Instrucţiunii, Preotul Ion Climescu. Numărul elevilor ce frecventa şcoala se măreşte în fiecare an, însă vechiul local de şcoală era prea mic. Din acest motiv învăţătorul I. Climescu împreună cu primarul Ion Simionescu sprijiniţi de comitetul şcolar construiesc un nou local de şcoală în anul 1884. În anul 1891 se înfiinţează postul al II-lea, post  pe care este numit înv. suplinitor  N. Gheorghiu în acelaşi an. La şcoala Dofteana funcţionează până în anul 1895, iar în postul rămas vacant este numit înv. Chiriac Botez, la data de 1 septembrie 1895.

În anul 1900, Inv. Preot Ion Climescu, după o activitate frumoasă şi fructuoasă, ca dascăl în şcoala Dofteana,  de 30 de ani, primeşte Decoraţia Răsplata Muncii, apoi este  pensionat ca învăţător, rămânând ca preot până  la data de 15 octombrie 1927, când trece în nefiinţă.

Postul rămas vacant  este ocupat de către C. Mironescu, învăţător definitiv, despre care  se stie că era un cadru didactic bine pregătit şi făcuse studiile în Germania. Din procesele verbale de inspecţie aflate la dosar, rezulta că era apreciat ca având o pregătire metodico-pedagogică la nivelul ultimelor noutăţi.

La 1 septembrie 1902 este numit  învăţătorul provizoriu  Nicolae Verdeş, ca diriginte (director) al Școlii Dofteana.

Localul de şcoală construit în anul 1884, datorită creşterii numărului de elevi, devine insuficient şi din acest motiv, înv. Nicolae Verdeş se străduieşte pentru a se construi un nou local de şcoală pe terenul donat de Creditul Funciar Rural.  Construcția se definitivează în anul 1923, iar la festivitatea consacrată inaugurării noului local de şcoală au participat, Ministrul Instrucţiunii Publice, Domnul Constantin Angelescu, Prefectul judeţului-domnul Mircea  Costinescu, Inspectori Şcolari, Revizorul  Şcolar,  alte autorităţi  publice, un mare număr de elevi şi locuitori ai comunei.

După darea în folosinţă a localului de şcoală au fost plantaţi pomi fructiferi în faţa şcolii, care să împodobească localul şi mai târziu să dea frumoase beneficii. S-a intervenit la  Administraţia Casa Şcoalelor pentru completarea materialului didactic necesar, primindu-se  un număr mare de tablouri intuitive istorice şi hărţi, care au fost  înrămate şi puse pe pânză, împodobind cu ele pereţii claselor. O serie de lipsuri au fost completate prin comitetul şcolar.

Menţionăm, că în anul 1910 a scos Manualul de geografie al judeţului Bacău aprobat de Minister după care s-a predat elevilor de clasa a II-a primară. În anul 1935 a publicat  Monografia Şcolii “Creditul Funciar Rural” din comuna  Dofteana  Judeţul Bacău.    În anul 1937 s-a transferat în oraşul Tg.Ocna şi după 2 ani, în 1939, s-a pensionat.

În postul rămas vacant a fost numit înv. gr. II, Diaconu Gh. Gheorghe, absolvent al şcolii normale Principele Carol din oraşul Focşani. Noul director, s-a preocupat pentru repararea localului de şcoală în anul 1938, iar în anul 1940 a fost renovat complet.

În anul 1948 are loc Reforma Îvăţământului. Prin această reformă se generalizeză şi devine obligatoriu învăţământul primar de 4 clase. Se începe şcolarizare în clasele V-VII.

Deoarece în comună, ca în toată ţara, exista un mare număr de analfabeţi, în anul 1955 s-a început  acţiunea de alfabetizare a tineretului şi adulţilor. La această acţiune erau antrenate majoritatea cadrelor didactice, care faceau această muncă în timpul liber. Tinerii şi adulţii care nu ştiau carte au fost repartizaţi la fiecare cadru didactic din comună.

În anul 1950, în şcolile comunei s-a înfiinţat organizaţia de pionieri.

În anul şcolar 1960-1961 s-au înfiinţat cursuri serale pentru cei  ce doreau să urmeze clasele  V-VII. Cursurile se ţineau la Fabrica de cherestea de lângă Palatul Ghika. Erau mulţi cursanţi din rândul celor care doreau să ocupe un loc de muncă la diferite întreprinderi  iar ridicarea pe treptele de salarizare era condiţionată de absolvirea  celor 7 calase  de studiu.

În anul şcolar 1954-1955,  prima grupă de grădiniţă înfiinţată la şcoala Dofteana a  fost condusă de educatoarea Pavel Maria, urmând Diaconu Măndiţa, Ariton Ştefania, Mierlici Tinca, Popescu Dumitra, Mihalcea  Elena, Bălănucă Maria, etc.

Din anul şcolar 1969-1970 s-a trecut la  învăţământul obligatoriu de  10 ani (treapta I de liceu). În anul şcolar 1969-1970 clasa a IX-a înfiinţată a cuprins 11 elevi, diriginte fiind prof. Smarandache Vasile, iar profilul clasei era de mecanică. În anul şcolar următor, clasa a IX-a a avut înscrişi 16 elevi, diriginte fiind prof.Cojocaru Mircea. Clasa a X-a a continuat cu cei 11 elevi care au promovat clasa a IX-, diriginte rămânând tot prof. Smarandache Vasile. Pe parcurs, în fiacare an numărul elevilor şi claselor la treapta I s-a mărit.

În fiecare an, elevii treptei I de liceu erau programaţi să meargă câteva săptămâni la recoltat fructe (mere vişine, cireşe, struguri) la ferme agricole de stat şi CAP-uri. Pentru munca prestată erau remunerţi în funcţie de realizări

În anul şcolar 1990-1991, odată cu ultima clasă a X-a, treapta I de liceu  s-a desfiinţat..

Din anul şcolar1992-1993 clasele a IX-a şi aX-a au funcţionat în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii  Dofteana. Şcoala avea profil de turism şi alimentaţie publică. Pregătirea teoretică se făcea la şcoală, iar practica elevilor se făcea la unităţi de alimentaţie publică şi turism din zonă.  Elevii erau repartizaţi la practică cu acordul şcolii şi a  unităţilor economice respective. După câteva promoţii Şcoala  de Arte şi Meserii Dofteana s-a desfiinţat.  Şcoala a funcţionat în continuare cu clasele I-VIII.

În anul 2011, prin Decizia nr. 173 din 7.04.2011, a Inspectorului Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, Şcoala Gimnazială ”Scarlat Longhin”este unitate de învăţământ cu personalitate juridică având arondate ca structuri următoarele unităţi de învăţământ:

 

 • Grădiniţa cu Program Normal Dofteana;
 • Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindel”.

 

 1. Lista directorilor şcolii, de la înfiinţare până în prezent:

 

 1. Înv. Gheorghe Danilescu – (1864-1868);
 2. Înv. Ion Măcărescu – (1868-1870);
 3. Înv. Preot Ion Climescu – (1870-1900);
 4. Înv. C. Mironescu – (1900-1902);
 5. Înv. Nicolae Verdeş – (1902-1937);
 6. Înv. Gheorghe Diaconu – (1937-1943);
 7. Înv. Ion Moise – (1943-1945);
 8. Înv. Vasile Diaconu – (1945-1952);
 9. Înv. Gheorghe Zisu – (1952-1955);
 10. Constantin Dăscălescu – (1955-1957);
 11. Înv. Breabăn Gheorghe – (1957-1958) ;
 12. Mircea Răducanu – (1958-1959);
 13. Traian Olteanu – (1959-1963 1964-1965; 1980-1982);
 14. Mircea Semeniuc – (1963-1964);
 15. Gheorghe Turluianu – (1965-1973);
 16. Înv. Cezar Radu – (1973-1975);
 17. Sofia Prosie – (1975-1979);
 18. Neculai Sivoglo – (1979-1980; 1983-1989);
 19. Vasile Negoiţă – (1989-1997);
 20. Valentin Mazilu – (1997-2010);
 21. Mihai Lăzărescu – (2010-2012);
 22. Ana-Nicoleta Irimia – (2012 – ).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]